Ograniczenie picia alkoholu szansą na lepsze życie

Osoby nadmiernie spożywające alkohol nie zawsze mają od razu motywację i gotowość, aby całkowicie zaprzestać picia alkoholu. Zgłoszenie się do specjalisty może stanowić pierwszy krok w poradzeniu sobie z rozwijającym się problemem alkoholowym. Dobrą motywacją do tego, aby na trwałe zmienić schemat używania alkoholu na bardziej bezpieczny jest chęć dążenia do poprawy jakości życia, lepszego wywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia różnych ról społecznych, poprawy samopoczucia oraz relacji z bliskimi. Zazwyczaj w swoim doświadczeniu osoby nadmiernie pijące alkohol mają już okresy, gdzie udawało im się ograniczyć picie, jednak brak wiedzy na temat mechanizmów chorobowych oraz trudności z samokontrolą powodowały, że próby te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Jak ograniczyć picie?

W ramach oferowanych przez specjalistów programów ograniczania picia alkoholu pacjent ma możliwość poszerzenia wiedzy na temat zasad i działań pomocnych w skutecznym ograniczeniu picia alkoholu. Ma możliwość monitorowania jego używania pod okiem specjalisty. Nabywa kompetencji użytecznych we wdrożeniu bardziej efektywnych metod samokontroli, a co za tym idzie – może w lepszy sposób wpływać na swoje postępowanie i zachowanie. Niejednokrotnie włączane jest również leczenie farmakologiczne, które pomaga na poziomie neurobiologicznym w radzeniu sobie z chęcią napicia się większej ilości alkoholu (leki redukujące potrzebę picia i głód alkoholowy).

Zgłaszając się do specjalistycznego ośrodka klinicznego, każda osoba ma możliwość omówienia z terapeutą uzależnień lub psychiatrą swoich możliwości i trudności w realizacji celu jakim jest ograniczenie picia alkoholu. Zadaniem specjalisty jest zbadanie jaką formę leczenia może zaproponować, uwzględniając gotowość pacjenta do wprowadzenia zmian w swoim funkcjonowaniu oraz stadium rozwoju uzależnienia. Redukcja spożycia alkoholu zawsze korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne oraz somatyczne, niejednokrotnie poprawia też relacje w otoczeniu pacjenta.

Tagi: , , , , , , ,