Ostre zatrucie alkoholem

Alkohol ma działanie toksyczne dla organizmu. W przypadku jednorazowego spożycia niewielkich ilości tej substancji, szkodliwe efekty rzadko się ujawniają. Jednak po jej nadużyciu może wystąpić ostre zatrucie alkoholem, co jest związane z jego działaniem na ośrodkowy układ nerwowy.

To jak dany człowiek zareaguje na spożywany alkohol jest kwestią indywidualną i zależy od wpływu wielu czynników. Stopień upojenia (zatrucia) jest uzależniony m.in. od ilości wypitego alkoholu, wieku i płci osoby pijącej, jej masy ciała oraz stanu zdrowia. Kobiety są bardziej narażone na wystąpienie zatrucia alkoholem (m.in. ze względu na mniejszą masę ciała i mniejszą zawartość wody w organizmie oraz wolniejsze metabolizowanie tej substancji).

Fazy zatrucia alkoholem

Możliwe jest opisanie kolejnych faz upojenia alkoholowego:

Pierwsza faza zatrucia alkoholem

(stężeniu alkoholu we krwi = 0,3–0,4‰) – dochodzi wówczas do redukcji krytycyzmu, u osoby pijącej zwiększa się poczucie pewności siebie, może ona też mieć lepszy nastrój. Mogą wręcz wystąpić stany euforyczne, a czas reakcji na bodźce wydłuża się. Towarzyszy temu osłabienie koordynacji wzrokowej.

Druga faza zatrucia alkoholem

(stężenie alkoholu = 0,5–0,6‰) – osoba pijąca staje się wielomówna, zaczyna tracić kontrolę nad sobą, może rozwijać się spowolnienie ruchowe.

Trzecia faza zatrucia alkoholem

(stężenie alkoholu = 0,7–2,0‰) – dochodzi do dalszego pogorszenia w zakresie koordynacji ruchowej i równowagi, czasu reakcji, koncentracji uwagi, zmniejsza się wrażliwość na ból i może się pojawić nadmierna drażliwość, z agresywnymi zachowaniami.

Czwarta faza zatrucia alkoholem

(stężenie alkoholu we krwi = 2–3‰) – na tym etapie dochodzi do dalszego nasilenia zaburzeń koordynacji ruchowej i równowagi (zataczanie się – niepewny i chwiejny chód), mowa staje się niewyraźna i bełkotliwa, rozwija się senność, samokontrola jest mocno zaburzona.

Piąta faza zatrucia alkoholem

(stężenie alkoholu = 3–4‰). W tym etapie zatrucia alkoholem dochodzi do dalszego nasilania się zaburzeń świadomości aż do wystąpienia śpiączki. Narastają zaburzenia czucia i spada temperatura ciała. Osoba w tym stanie zagrożona jest zaburzeniami oddychania i pracy serca.

Szósta faza zatrucia alkoholem

(stężenie alkoholu we krwi ˃ 4‰) – rozwija się śpiączka, zaburzenia oddychania i akcji serca, spada ciśnienie krwi. Życie takiej osoby jest zdecydowanie zagrożone.

Postępowanie

Zatrucie alkoholem to stan, który jest potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Mając do czynienia z osobą w stanie głębokiego upojenia alkoholowego (czyli – zatrucia tą substancją) należy w pierwszej kolejności zadbać o zapewnienie jej podstawowego bezpieczeństwa. Osobę taką najlepiej ułożyć w tzw. pozycji bocznej ustalonej. Należy zadbać o to, by nie doznała ewentualnych urazów. Istotne jest zapewnienie możliwości swobodnego oddychania i zabezpieczenie przed zachłyśnięciem się podczas wymiotowania. W przypadku znacznego wychłodzenia należy taką osobę okryć (np. kocem). Następnie trzeba wezwać pomoc medyczną.