Konsultacja lekarza psychiatry

U dość dużej grupy osób uzależnionych lub wchodzących w uzależnienie mogą pojawić się różnego rodzaju dolegliwości psychiczne np.:

  • bezsenność,

  • obniżenie nastroju,

  • zaburzenia lękowe.

W trakcie konsultacji zostaną omówione wszelkie niepokojące objawy wpływające na nasilenie dyskomfortu psychicznego. Zostanie rozważone włączenie leczenia farmakologicznego, które może pomóc w lepszym poradzeniu sobie z dyskomfortem psychicznym, mogącym wynikać z różnych źródeł.