O nas

Centrum Dobrej Terapii – Ogranicz Picie to nowoczesny specjalistyczny ośrodek, nastawiony na kompleksową, interdyscyplinarną pomoc psychoterapeutyczno-psychiatryczną osobom doświadczającym problemów osobistych, rodzinnych, społecznych oraz z obszaru zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień.

Od początku swojej działalności zajmujemy się między innymi pomaganiem osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin, poprzez leczenie i wspomaganie rozwoju osobistego.

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie psychoterapii uzależnień oraz psychiatrii, dla których nadrzędnymi wartościami są profesjonalizm, odpowiedzialność i troska o osobę zgłaszającą się po pomoc. Swoje doświadczenie zawodowe opieramy na wieloletniej pracy w instytucjach ochrony zdrowia oraz na nowoczesnej i aktualnej, światowej wiedzy.

 

W pracy z klientami oraz pacjentami kierujemy się:

  • indywidualnym podejściem do diagnozy oraz terapii problemów zgłaszanych przez osobę, próbujemy je zrozumieć w oparciu o uważne słuchanie, dialog z osobą oraz naszą wiedzę i doświadczenie zawodowe,
  • uznaniem autonomii klienta i pacjenta w wyborze celu terapeutycznego oraz jego gotowości do wprowadzania zmian w zakresie różnych problemów, w tym związanych z uzależnieniem,
  • ustalaniem najbardziej optymalnej formy pomocy psychologicznej, psychoterapii oraz leczenia farmakologicznego,
  • kompleksowym podejściem do rozwiązywanych problemów związanych z nadmiernym używaniem alkoholu, zarówno od strony indywidualnej, jak i sytemu rodzinnego,
  • dostarczeniem rzetelnej wiedzy dotyczącej diagnozy oraz leczenia problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu,
  • pracą zespołową, która umożliwia wzajemne konsultacje, integrowanie procesu terapeutycznego, a przez to skuteczniejszą pomoc,
  • zasadą ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, superwizjach, pracy dydaktycznej oraz naukowej.