Program redukcji szkód

Program redukcji szkód jest skierowany do osób, które mają znaczną trudność z utrzymaniem abstynencji od alkoholu, jednak chcą ograniczyć szkody zdrowotne, psychologiczne i społeczne, które pojawiają się w wyniku nadmiernego picia alkoholu.

Wieloletnie picie alkoholu wpływa w niekorzystny sposób na stan zdrowia, doprowadza do uszkodzenia: wątroby, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego, układu krążenia, trzustki, mięśni. Mogą powstać zaburzenia endokrynologiczne, niedobory witamin. Nadmierne picie alkoholu może być również przyczyną chorób nowotworowych. Może także powodować lub nasilać zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, zaburzenia lękowe, bezsenność. Dochodzi również do pogorszenia relacji rodzinnych oraz funkcjonowania w pracy zawodowej.

Pojawienie się szkód może być dobrą motywacją do podjęcia pracy nad sobą i do zgłoszenia się do specjalisty.

Cel Programu redukcji szkód

Praca terapeutyczna koncentruje się na poprawie jakości życia, poprzez wdrażanie prozdrowotnych postaw i zachowań, omawiane są trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz w relacjach z bliskimi. Abstynencja od alkoholu nie jest w tym wypadku podstawowym celem terapii, ale jest nim poprawa jakości funkcjonowania i komfortu w codziennym życiu, zadbanie o zdrowie. W wyniku wsparcia psychologicznego oraz wspólnej pracy psychoterapeutycznej, a także wdrożenia leczenia farmakologicznego wtórnie zmniejsza się częstotliwość i ilość wypijanego alkoholu oraz wypracowana zostaje postawa większej troski o siebie i innych.

Pamiętaj, że zawsze istnieje możliwość ograniczenia szkód związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu – zgłoś się do specjalisty oraz lekarza i zaplanuj z nimi zmianę.

Program realizowany jest w kontakcie indywidualnym z specjalistą psychoterapii uzależnień oraz lekarzem psychiatrą.