Program oparty na abstynencji od alkoholu

Podjęcie abstynencji od alkoholu krótkoterminowej, a następnie długoterminowej jest najbardziej optymalnym celem leczenia problemów związanych z uzależnieniem. Efektem podjęcia terapii i zaprzestania picia alkoholu może być poprawa zdrowia psychicznego oraz somatycznego, funkcjonowania społecznego oraz wdrażanie nowych zachowań oraz postaw. Nawet krótkoterminowa abstynencja od alkoholu wpływa na poprawę sprawności funkcji poznawczych (np. pamięci, koncentracji uwagi). Alkohol jest trucizną i każda całkowita przerwa w jego spożywaniu służy poprawie zdrowia.

Cel programu opartego na abstynencji od alkoholu

Jest nim zwiększenie umiejętności Klienta do utrzymywania abstynencji od alkoholu, poprzez omawianie sposobów radzenia sobie z chęcią napicia się alkoholu (tzw. głodem alkoholowym), stosowanie się do zaleceń, uznanie ograniczeń wynikających z uzależnienia. Wypracowuje się sposoby radzenia sobie z napięciem, przykrymi emocjami oraz codziennymi problemami bez użycia alkoholu. Klient uzyskuje coraz większą sprawność w rozpoznawaniu swojego nałogowego funkcjonowania, potrafi identyfikować i wycofywać się z sytuacji ryzykownych, które mogą prowadzić do powrotu do picia alkoholu. Nabywa umiejętności poszukania dla siebie źródeł wsparcia w sytuacji kryzysu lub problemów emocjonalnych. Psychoterapia ma charakter indywidualny i/lub grupowy.

W przypadku występowania innych problemów psychicznych zalecana jest konsultacja psychiatryczna, w której dokonana jest ocena konieczności wdrożenia leczenia farmakologicznego.