Program wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych

Występowanie uzależnienia u jednej z osób w rodzinie powoduje, że pozostali członkowie rodziny żyją w przewlekłym stresie oraz doświadczają różnych przykrych stanów emocjonalnych oraz objawów psychopatologicznych takich jak np. nasilenie bóli głowy, kręgosłupa, objawy depresyjne, lękowe. Sytuacja taka jest sygnałem, że samemu można skorzystać ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

Jak wygląda Program

W trakcie spotkania ze specjalistą będziecie Państwo mieli okazję omówić doznawane trudności, wspólnie zastanowicie się jak rozumieć problem i jak spróbować go rozwiązać?
Rodzina osoby uzależnionej po konsultacjach wstępnych będzie mogła wziąć udział w programie terapeutycznym, który obejmuje: sesje indywidualne, konsultacje lekarskie oraz grupę psychoedukacyjną dla osób chętnych. W trakcie trwania sesji grupowych dostarczana jest wiedza na temat rozwoju oraz leczenia uzależnienia, funkcjonowania rodziny, w której pojawia się problem z nadmiernym piciem alkoholu oraz podstawowe zasady zadbania o siebie w sytuacji narastającego stresu i napięcia.

Czasem zmotywowanie osoby uzależnionej do leczenia jest bardzo trudne, jeśli jednak bliski osobie uzależnionej zacznie coś zmieniać w swoim życiu np. rozpocznie w sposób konsekwentny i życzliwy stawiać granice, otwarcie mówić o problemie, staje się bardziej możliwe, że rozpoczną się konstruktywne zmiany dla całej rodziny.

    Program wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych - Materiały dla pacjentów

  • Jak motywować bliską osobę do ograniczenia lub zaprzestania picia alkoholu?
  • Semestr jesienno zimowy – dobry czas na rozmowy rodziców o ryzyku picia ze studiującym dzieckiem