Semestr jesienno zimowy – dobry czas na rozmowy rodziców o ryzyku picia ze studiującym dzieckiem

Jesienny powrót studentów na uczelnię to czas nowych doświadczeń, budowania przyjaźni i wspomnień na całe życie. To niestety także czas nadmiernego spożycia alkoholu i zmagania się z jego skutkami – wandalizmem, przemocą, nadużyciami seksualnymi, a nawet wypadkami śmiertelnymi.

Statystyki nadużywania alkoholu wśród młodzieży

Zgodnie z wynikami narodowego badania, przeprowadzonego w roku 2015 w Stanach Zjednoczonych (National Survey on Drug Use and Health), 58% studentów studiów dziennych w wieku od 18 do 22 lat piło alkohol w minionym miesiącu, 37,9% miało epizod upicia się (spożyło na raz lub w krótkim czasie 5 porcji standardowych alkoholu w przypadku mężczyzn lub 4 w przypadku kobiet), a 12,5% doświadczyło poważnego nadużycia alkoholu (upijanie się przez 5 lub więcej dni w minionym miesiącu).

Skutki nadmiernego picia wśród studentów

Są one poważniejsze, bardziej destrukcyjne i bardziej kosztowne niż wielu rodziców zdaje sobie z tego sprawę. Skutki te dotykają studentów niezależnie od tego czy piją czy nie: statystyki Narodowego Instytutu do spraw Nadużywania Alkoholu i Alkoholizmu (ang. NIAAA) wskazują, że picie alkoholu w tej grupie prowadzi do 1825 wypadków śmiertelnych, 696 tysięcy przypadków napaści na innego studenta oraz 96 tysięcy przypadków napaści seksualnych oraz gwałtów każdego roku.

Pewne cechy charakterystyczne dla studenckiego życia takie jak nieustrukturowany czas zajęć, powszechna dostępność alkoholu oraz niewystarczające egzekwowanie regulacji odnośnie sprzedaży alkoholu nieletnim sprzyjają nasileniu powyższego problemu.

Niedocenianym czynnikiem protekcyjnym może być tutaj konsekwentny wpływ i uważność rodziców. Badania jasno wskazują, że wśród studentów zachowujących abstynencję wielu czyni tak, ponieważ ich rodzice omówili z nimi kwestię używania alkoholu oraz możliwe tego konsekwencje.

Co może rodzic?

Rodzic może pomóc w następujący sposób:

  • Otwarcie rozmawiać ze studentem o zagrożeniach związanych ze szkodliwym spożyciem alkoholu (szczególnie u osoby nieletniej) takich jak konsekwencje prawne związane z piciem osoby nieletniej, zwiększone ryzyko zachowań przemocowych, w tym nadużyć seksualnych na randkach oraz niepowodzeń w nauce,

  • Cyklicznie podejmować temat picia w rozmowach, utrzymywać „otwarty kanał komunikacji”,

  • Przypominać o swobodzie zwracania się dorosłego dziecka do rodzica w sprawie codziennych aktywności oraz proszenia o pomoc w razie potrzeby,

  • Poznając uczelniane programy prewencyjne i interwencyjne,

  • Upewniając się że student potrafi rozpoznać objawy nadużycia alkoholu oraz problemów związanych z jego szkodliwym używaniem.

Opracował: dr Grzegorz Mączka w oparciu o materiały National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism