Materiały dla pacjentów

Motywacja do ograniczenia/zaprzestania picia alkoholu

mgr Magdalena Cieśluk-Toczek 14 maja 2018

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. Budda Jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za powodzenie psychoterapii (w tym terapii uzależnienia od alkoholu) jest motywacja pacjenta do leczenia. Niezależnie od tego z jakim problemem zgłasza się na terapię, ani w jakim paradygmacie pracuje terapeuta, motywacja jest fundamentem, >>

Uzależnienie od alkoholu a depresja – wzajemne relacje

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 7 maja 2018

Wiele dotychczasowych badań wykazało, że depresja oraz uzależnienia od alkoholu są zjawiskami wzajemnie i dwukierunkowo powiązanymi. Uważa się, że nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko występowania depresji, która wówczas jest skutkiem nadużywania alkoholu. Istnieją również dowody przemawiające za występowaniem odwrotnej zależności, czyli sytuacji gdy uzależnienie od alkoholu jest powikłaniem nieleczonej depresji.   Dlaczego nadużywanie alkoholu może sprzyjać >>

Alkohol i sen

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 7 maja 2018

Jak alkohol wpływa na sen? W przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, że alkohol może skracać czas zasypiania i zwiększać ilość snu wolnofalowego (uważanego za najbardziej regenerujący) oraz skracać łączny czas fazy REM snu (rola tej fazy snu nie jest wyjaśniona, najczęściej kojarzona jest z żywymi marzeniami sennymi). Powyższe obserwacje dotyczą jednak jedynie pierwszej połowy snu nocnego >>

Baklofen w leczeniu uzależnienia od alkoholu

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 25 kwietnia 2018

Baklofen jest lekiem, który jeszcze do niedawny był stosowany głównie jako środek rozluźniający mięśnie w chorobach neurologicznych, wiążących się ze spastycznością (zwiększonym napięciem mięśni). Aktualnie uważa się jednak, że jego działania nie ograniczają się jedynie do tego wskazania i potencjalnie mogą obejmować również redukcję lęku, zmniejszenie pozytywnych odczuć związanych z przyjmowaniem alkoholu oraz zmniejszanie głodu >>

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny (AZA)

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 25 kwietnia 2018

Czym jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny? Alkoholowy zespół abstynencyjny (odstawienny) jest stanem, charakteryzującym się występowaniem zaburzeń somatycznych (dotyczących ciała) jak i psychicznych, występującym w wyniku spadku stężenia alkoholu w organizmie, w związku z przerwaniem lub ograniczeniem nadmiernego picia alkoholu. Występowanie zespołów odstawiennych lub tzw. „klinowanie” w celu jego uniknięcia, stanowią jeden z objawów uzależnienia. Czym nie >>

Ostre zatrucie alkoholem

mgr Magdalena Cieśluk-Toczek , dr n. med. Magdalena Dyduch , lek. med. Paweł Gałek , mgr Paula Golec , mgr Teresa Janus , mgr Maria Kaleńczuk , mgr Magdalena Kik , mgr Jolanta Ryniak , dr hab. n. med. Marcin Siwek , lek. med. Barbara Smoła-Wiącek , lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 25 kwietnia 2018

Alkohol ma działanie toksyczne dla organizmu. W przypadku jednorazowego spożycia niewielkich ilości tej substancji, szkodliwe efekty rzadko się ujawniają. Jednak po jej nadużyciu może wystąpić ostre zatrucie alkoholem, co jest związane z jego działaniem na ośrodkowy układ nerwowy. To jak dany człowiek zareaguje na spożywany alkohol jest kwestią indywidualną i zależy od wpływu wielu czynników. >>

Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu

mgr Maria Kaleńczuk 23 kwietnia 2018

Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm) jest poważnym problemem zdrowotnym, który rozwija się stopniowo. Poszczególne fazy alkoholizmu, jak i ich obraz mają zwykle indywidualny charakter, ale możliwe jest opisanie charakterystycznych etapów rozwoju „choroby alkoholowej”. Warto jednak wcześniej przedstawić cechy świadczące o tym, że alkohol jest spożywany przez daną osobę w sposób „rozsądny”. UŻYWANIE ROZSĄDNE (w innych podejściach >>

Objawy alkoholizmu

14 marca 2018

Po czym można poznać, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, jakie objawy alkoholizmu mogą wskazywać na występowanie uzależnienia? Jak rozpoznać alkoholizm? Osoby uzależnione zwykle bagatelizują problem, ukrywają/pomniejszają ilość wypijanego alkoholu i częstość picia, znajdują wymówki i wytłumaczenia dla picia, próbują uzasadnić i zracjonalizować swoje picie. Często tłumaczą swoje zachowania przeciążeniem stresami, przemęczeniem, konfliktami i koniecznością „odprężenia >>

Rola farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz , dr hab. n. med. Marcin Siwek , dr n. med. Magdalena Dyduch 5 marca 2018

W kolejnych wytycznych dotyczących tematu leczenie uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu) publikowanych przez różne towarzystwa psychiatryczne w ostatnich latach, coraz większą rolę w leczeniu uzależnienia od alkoholu przypisuje się działaniu leków. Chociaż zalecenia co do ich stosowania różnią się między sobą, jedno stanowisko można uznać za wspólne – leki mogą stanowić cenne uzupełnienie terapii uzależnienia. Należy >>

Leczenie alkoholizmu

mgr Magdalena Cieśluk-Toczek , dr n. med. Magdalena Dyduch , lek. med. Paweł Gałek , mgr Paula Golec , mgr Teresa Janus , mgr Maria Kaleńczuk , mgr Magdalena Kik , mgr Jolanta Ryniak , dr hab. n. med. Marcin Siwek , lek. med. Barbara Smoła-Wiącek , lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 5 marca 2018

Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm, choroba alkoholowa) to poważny problem zdrowotny, spowodowany długotrwałym (zwykle – wieloletnim) nadmiernym piciem alkoholu. Wzorce nadużywania tej substancji bywają różne – może to być picie ciągami (z różną długością samych ciągów i okresów trzeźwości), codzienne picie „niewielkich ilości alkoholu”, upijanie się weekendowe i inne. To czy u osoby nadużywającej rozwinie się >>