Ochrona danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja na terenie całej Unii Europejskiej, w tym również Polski, zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków, adres email: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl , telefon: + 48 12 311 89 36.

Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 12 311 89 36.

Chcąc wypełnić obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO poniżej umieszczamy klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzamy.

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

 

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem „formularza kontaktowego”

 

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

Jeżeli nie znajdziesz powyżej klauzuli właściwej dla swojej sytuacji, masz wątpliwości
w związku z jej treścią bądź potrzebujesz informacji szczegółowej o przetwarzanych danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektora Danych Osobowych pod adresem: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 12 311 89 36.

Informacja jak podmioty danych mogą realizować swoje prawa

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie, może mieć ona prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • do ich sprostowania;
  • do ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych (jeżeli dane przetwarzane są wyłącznie w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą);

To, jakie uprawnienia przysługują danej osobie w konkretnym przypadku, w dużej mierze zależeć będzie od tego, co jest podstawa prawną ich przetwarzania.

Wskazanym osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci prawa skontaktuj się z nami pod adresem daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl.