Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych

  1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest BRUDKIEWICZ, SIWEK i WSPÓLNICY spółka jawna z siedzibą w Krakowie, adres korespondencyjny: ul. Miłkowskiego 9/U3, 30 – 349 Kraków, adres email: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl , telefon: + 48 12 311 89 36.
  2. [Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@centrumdobrejterapii.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 12 311 89 36.
  3. [Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celach marketingowych Administratora, w tym w szczególności w celu promowania usług Administratora (Centrum Dobrej Terapii), w tym zwłaszcza do wysyłania ofert, newslettera, materiałów informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących towarów lub usług, a także na potrzeby wydarzeń promocyjnych oraz marketingowych organizowanych przez Administratora (Centrum Dobrej Terapii) i innych wydarzeń zorganizowanych przez Administratora (Centrum Dobrej Terapii) w związku przedmiotem jego działalnością, a także wydarzeń, których Administrator (Centrum Dobrej Terapii) jest uczestnikiem/partnerem.
  4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
  5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
  6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednakże przetwarzanie to nie będzie prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającej, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostosowania do Ciebie naszych materiałów, tak byś otrzymywał/-a wyłącznie te informacje, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.
  8. Podanie danych jest dobrowolne.
  9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.