Kobiety spożywają prawie tyle samo alkoholu, co mężczyźni – alarmujące statystyki

Statystyki dotyczące spożycia alkoholu na całym świecie wskazują, iż kobiety piją coraz więcej, coraz częściej dorównując w tym zakresie mężczyznom. Zjawisko to wpływa na sposób, w jaki społeczeństwo postrzega samo picie alkoholu.

Patrząc z perspektywy historycznej, mężczyźni o wiele częściej od kobiet sięgali po alkohol w ilościach, który miał szkodliwy wpływ na ich zdrowie. Jednak w ostatnich latach różnica ta zaczęła się zacierać, szczególnie w przypadku osób urodzonych w ostatnich dekadach. Badacze z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney przeanalizowali dane pochodzące z 68 badań, przeprowadzonych w 36 krajach, na ogólnej liczbie ponad 4 milionów mężczyzn i kobiet.

Wszystkie doniesienia dotyczyły picia kobiet i mężczyzn, w co najmniej dwóch przedziałach czasowych: kobiet i mężczyzn urodzonych we wczesnych latach XX wieku oraz urodzonych końcem XX wieku. Wszystkie jednak zawierały porównanie dla obu płci osób urodzonych w przedziałach czasowych nie większych, niż 5 lat. Badacze analizując te dane prześledzili zmienność współczynnika spożycia alkoholu u kobiet i u mężczyzn – od końca XIX wieku do czasów współczesnych.

Dane zostały pogrupowane następująco:

  • spożycie alkoholu w dowolnym stopniu (czy osoba badana pije, czy nie)
  • spożycie alkoholu w stopniu problematycznym (czy osoba badana ma za sobą ciężkie epizody spożywania alkoholu, “ciągi”)
  • spożycie alkoholu o bardzo niebezpiecznych konsekwencjach (czy osoba badana spowodowała pod wpływem alkoholu wypadki, uległa obrażeniom etc.)

Coraz mniejsza różnica

Badacze wykazali, że różnica między płciami w miarę upływu czasu zmniejszała się. Mężczyźni urodzeni na początku XX wieku ponad dwukrotnie częściej sięgali po alkohol, niż kobiety. Trzykrotnie bardziej byli klasyfikowani jako osoby spożywające alkohol w stopniu problematycznym i prawie czterokrotnie częściej doświadczali wypadków czy obrażeń ze względu na picie.

Pośród osób, które urodziły się w ostatnich dekadach XX wieku, różnica ta prawie zanikła. Obecnie spożywanie alkoholu przez kobiety i mężczyzn w wieku 20-40 lat prawie się zrównało – pod względem częstotliwości jego spożywania oraz wynikających z tego konsekwencji.

Co się zmieniło podczas ostatniego wieku?

Badacze nie ustalili definitywnej odpowiedzi na pytanie, co sprawiło, że kobiety zaczęły spożywać więcej alkoholu. Jednak to, co z pewnością łączy wszystkie kraje, w których można zaobserwować ten trend, to zmiana norm społecznych i kulturowych. Spożywanie alkoholu przez kobiety jest akceptowane na podobnym poziomie, co w przypadku mężczyzn. I podczas gdy inne zmiany polityczne, ekonomiczne i kulturowe, zrównujące kobiety i mężczyzn należy oceniać jednoznacznie pozytywnie, tak w przypadku alkoholu jest to kontrowersyjne.

Niedostrzegane konsekwencje

Zwiększone spożycie alkoholu przez kobiety zwiększa ryzyko występowania fizycznych i psychicznych powikłań/chorób z nim związanych. Należy zauważyć, iż problem ten dotyczy obu płci w równym stopniu. To ważne, ponieważ w mediach i w debacie publicznej, zwykle uwaga skupia się na alkoholizmie mężczyzn, z pominięciem kobiet. Z tego powodu wiele akcji społecznych dotyczących nadużywania alkoholu, nie trafia do znaczącej części osób borykających się z tym problemem. Wprawdzie kobiety o wiele bardziej niż mężczyźni dbają o swoje zdrowie, częściej wykonują badania okresowe i reagują w pierwszych stadiach chorób, ale w przypadku uzależnienia od alkoholu prawie nigdy nie szukają pomocy.

Należy zatem podkreślić, że uzależnienie od alkoholu nie dotyczy tylko mężczyzn – ale także i kobiet. Programy pomocowe powinny być tak konstruowane, aby odpowiadały potrzebom obu płci, podobnie jak edukacja profilaktyczna. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się tego uzależnienia.

Opracowano na podstawie badania przeprowadzonego przez Slade Tim i wsp., UNSW.

Tagi: , , ,