W jaki sposób można pić mniej alkoholu?

W miarę narastania ilości i częstości spożywanego alkoholu może dojść do rozwoju różnych chorób ogólnomedycznych i zaburzeń psychicznych, w tym rozwoju uzależnienia od alkoholu lub pojawienia się szkodliwego jego używania, w trakcie którego narastają różnego rodzaju szkody, w tym społeczne.

Ograniczanie picia alkoholu ma zatem bardzo duże znaczenie dla utrzymania zdrowia, dobrego samopoczucia, kondycji fizycznej oraz lepszych relacji z otoczeniem. Sposoby ograniczania picia alkoholu są bardzo różne, każda osoba nadmiernie pijąca alkohol może przemyśleć, które z nich mogłyby być dla niej najkorzystniejsze i w najskuteczniejszy sposób możliwe do zastosowania.

W pierwszej kolejności odpowiedz sobie na pytanie – czy chcesz pić mniej alkoholu niż dotychczas?

Dokonaj autoanalizy swojego stylu picia alkoholu, czyli – przez pewien czas obserwuj i zapisuj skrupulatnie jaką ilość alkoholu wypiłeś, jak często sięgałeś po alkohol, w jakich okolicznościach się to odbywało? Jakiego typu emocje towarzyszyły piciu przez Ciebie alkoholu lub poprzedzały to zachowanie? Jak się czułeś po wypiciu alkoholu i czy na pewno był on Ci potrzebny w tym właśnie czasie? Może mogłeś się powstrzymać od picia lub wypić znaczenie mniej?

Dobrze jest się zastanowić – dlaczego w ogóle pijesz alkohol? Co skłania Cię do tego, że tę czynność powtarzasz zbyt często? Jeśli odpowiesz sobie na powyższe pytania, to zastanów się, na ile chciałbyś ograniczyć picie – biorąc pod uwagę jego częstość, ilość, rodzaje wypijanego alkoholu? Spróbuj wprowadzić to, na co umawiasz się sam z sobą w swoje funkcjonowanie w najbliższych dniach. Wypijaj mniej alkoholu i obserwuj na ile Ci się to udaje. W jakich sytuacjach prawidłowo rozpoznajesz swoje możliwości, a w jakich – trudności.

W kolejnym kroku istotne jest, abyś ustalił bezpieczny dla siebie limit wypijanego alkoholu i określił bardzo wyraźnie sytuacje, w trakcie których zezwalasz sobie na wypijanie alkoholu. Nadal rób z tego notatki, aby móc szczegółowo monitorować na ile potrafisz wdrażać w życie swój własny plan.

Istnieje kilka bardzo pomocnych zasad w ograniczaniu picia alkoholu

Postaraj się, aby nie mieć alkoholu w swoim domu – utrudnienie dostępu jest bardzo pomocne w realizacji celu jakim ograniczanie picia alkoholu. Idąc na imprezę/spotkanie postaraj się, aby pierwszego drinka opóźnić jak najbardziej w czasie. W trakcie gdy pijesz już alkohol, pamiętaj aby robić to powoli, naprzemiennie pijąc wodę lub inny napój niealkoholowy. W sytuacji, gdy ktoś cię namawia do szybszego picia alkoholu, wykaż się asertywnością i powiedz „nie”. Dla Ciebie najważniejsze powinno być Twoje zdrowie.

Co poza tym możesz zrobić, aby pić mniej alkoholu?

Wprowadź do swojego życia nowe zainteresowania i pasje, niech one wypełnią Twój czas i skoncentrują na sobie Twoją uwagę. Łatwiej tym sposobem będzie Ci odwrócić myśli od chęci napicia się i powstrzymać narastający przymus. Duże znaczenie mogą też mieć osoby z otoczenia, które będą sprzyjały ograniczaniu picia alkoholu przez Ciebie i będą Ci kibicowały w podjętym wyzwaniu.

Nawet jeśli odniesiesz niepowodzenie w związku z pierwszą próbą zmiany stylu picia alkoholu, pamiętaj, że warto do tego wrócić. Czasem trudno jest samodzielnie zrealizować takie wyzwanie, dlatego pamiętaj o tym, że możesz skorzystać z pomocy specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa lub psychoterapeuty. Spojrzycie wtedy wspólnie i bardziej szczegółowo na dotychczasowy styl Twojego picia i zastanowicie się jakich modyfikacji można by było dokonać – aby osiągnąć cel: pić mniej alkoholu i bez szkód.

Opracowała: mgr Jolanta Ryniak