Jakie cele można stawiać sobie podczas terapii?

Osoby zgłaszające się, w związku ze swoimi problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu, do specjalistów zajmujących się uzależnieniami stanowią zróżnicowaną społecznie oraz zdrowotnie grupę. Różnią się między sobą cechami, właściwościami psychicznymi, prezentowanym zachowaniem i reakcjami, funkcjonowaniem w sferze poznawczej, poziomem motywacji do zmiany oraz statusem społecznym. Mówi się czasami, że uzależnienie jest chorobą bardzo demokratyczną, czyli każda osoba nadmiernie pijąca alkohol ryzykuje uzależnieniem się od niego. W nowoczesnych programach terapii uzależnień indywidualizuje się podejście do pacjenta zarówno na etapie diagnostycznym, jak i w trakcie całego procesu terapeutycznego. Dodatkowo uzależnienie ma samo w sobie charakter wieloaspektowy, terapia obejmuje zatem kilka obszarów funkcjonowania człowieka: somatyczny, psychiczny, społeczny. Oddziaływania lecznicze koncentrują się w obszarze problemów medycznych oraz psychologicznych. W przypadkach bardziej zaawansowanego uzależnienia korzysta się również z oddziaływań readaptacyjno-rehabilitacyjnych oraz społecznych.

Osoby zgłaszające się po pomoc w zakresie uzależnień prezentują różny stopień motywacji do zmiany oraz stawiają sobie różne cele terapii. Całkowita abstynencja nie zawsze jest podstawowym celem pacjenta, choć przez wielu jest deklarowana. Osoby te często chcą poprawić jakość swojego życia, niekoniecznie do końca rezygnując z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W trakcie rozmów diagnostycznych terapeuta uzależnień omawia z pacjentem szczegółowo cel jaki chce pacjent osiągnąć w trakcie leczenia, czy chce ograniczyć używanie, czy też spróbować zachować całkowitą abstynencję. Celem pacjenta może być początkowo ograniczenie używania alkoholu i dopiero na skutek rozmów terapeutycznych, można w nim wzbudzić motywację do całkowitego utrzymywania abstynencji – najpierw krótkoterminowej, a w późniejszym okresie długoterminowej. Abstynencja jest celem najbardziej pożądanym i oczekiwanym, jednak istotna jest w tym zakresie decyzja pacjenta i chęć podjęcia przez niego takiego wyzwania. Efekty terapii związane z ograniczaniem picia alkoholu, z jednoczesnym polepszeniem funkcjonowania społecznego, utrzymywania się w rolach, realizowania zadań życiowych, poprawą zdrowia są również uważane jako efekty zmian.

Tagi: , , , , , , , ,