alkoholizm

Psychoterapia uzależnienia od alkoholu

mgr Magdalena Cieśluk-Toczek 9 listopada 2018

Osoby pijące alkohol w ciągu swojego życia mogą zmieniać wzór spożywania tej substancji. To, w jaki sposób prowadzona będzie w ich przypadku terapia zależy od wielu czynników: m.in. indywidualnej motywacji pacjenta czy innych zaburzeń i zachowań, które go cechują.

Uzależnienie od alkoholu a depresja – wzajemne relacje

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 7 maja 2018

Wiele dotychczasowych badań wykazało, że depresja oraz uzależnienia od alkoholu są zjawiskami wzajemnie i dwukierunkowo powiązanymi. Uważa się, że nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko występowania depresji, która wówczas jest skutkiem nadużywania alkoholu. Istnieją również dowody przemawiające za występowaniem odwrotnej zależności, czyli sytuacji gdy uzależnienie od alkoholu jest powikłaniem nieleczonej depresji.   Dlaczego nadużywanie alkoholu może sprzyjać >>

Alkohol i sen

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 7 maja 2018

Jak alkohol wpływa na sen? W przeprowadzonych dotychczas badaniach wykazano, że alkohol może skracać czas zasypiania i zwiększać ilość snu wolnofalowego (uważanego za najbardziej regenerujący) oraz skracać łączny czas fazy REM snu (rola tej fazy snu nie jest wyjaśniona, najczęściej kojarzona jest z żywymi marzeniami sennymi). Powyższe obserwacje dotyczą jednak jedynie pierwszej połowy snu nocnego >>

Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu

mgr Maria Kaleńczuk 23 kwietnia 2018

Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm) jest poważnym problemem zdrowotnym, który rozwija się stopniowo. Poszczególne fazy alkoholizmu, jak i ich obraz mają zwykle indywidualny charakter, ale możliwe jest opisanie charakterystycznych etapów rozwoju „choroby alkoholowej”. Warto jednak wcześniej przedstawić cechy świadczące o tym, że alkohol jest spożywany przez daną osobę w sposób „rozsądny”. UŻYWANIE ROZSĄDNE (w innych podejściach >>

Objawy alkoholizmu

14 marca 2018

Po czym można poznać, że ktoś jest uzależniony od alkoholu, jakie objawy alkoholizmu mogą wskazywać na występowanie uzależnienia? Jak rozpoznać alkoholizm? Osoby uzależnione zwykle bagatelizują problem, ukrywają/pomniejszają ilość wypijanego alkoholu i częstość picia, znajdują wymówki i wytłumaczenia dla picia, próbują uzasadnić i zracjonalizować swoje picie. Często tłumaczą swoje zachowania przeciążeniem stresami, przemęczeniem, konfliktami i koniecznością „odprężenia >>

Rola farmakoterapii w leczeniu uzależnienia od alkoholu

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz , dr hab. n. med. Marcin Siwek , dr n. med. Magdalena Dyduch 5 marca 2018

W kolejnych wytycznych dotyczących tematu leczenie uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu) publikowanych przez różne towarzystwa psychiatryczne w ostatnich latach, coraz większą rolę w leczeniu uzależnienia od alkoholu przypisuje się działaniu leków. Chociaż zalecenia co do ich stosowania różnią się między sobą, jedno stanowisko można uznać za wspólne – leki mogą stanowić cenne uzupełnienie terapii uzależnienia. Należy >>

Leczenie alkoholizmu

mgr Magdalena Cieśluk-Toczek , dr n. med. Magdalena Dyduch , lek. med. Paweł Gałek , mgr Paula Golec , mgr Teresa Janus , mgr Maria Kaleńczuk , mgr Magdalena Kik , , dr hab. n. med. Marcin Siwek , lek. med. Barbara Smoła-Wiącek , lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 5 marca 2018

Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm, choroba alkoholowa) to poważny problem zdrowotny, spowodowany długotrwałym (zwykle – wieloletnim) nadmiernym piciem alkoholu. Wzorce nadużywania tej substancji bywają różne – może to być picie ciągami (z różną długością samych ciągów i okresów trzeźwości), codzienne picie „niewielkich ilości alkoholu”, upijanie się weekendowe i inne. To czy u osoby nadużywającej rozwinie się >>

Uzależnienie od alkoholu – współwystępowanie zaburzeń psychicznych

6 lutego 2018

Na rozwój uzależnienia od alkoholu wpływają czynniki biopsychospołeczne. Czynniki te mogą leżeć u podłoża licznych zaburzeń psychicznych, w tym uzależnienia. Czynniki społeczne to np. modelowanie rodzinne, traumy dziecięce, konfliktowe relacje rodzinne – mogą one inicjować lub podtrzymywać uzależnienie. Duże znaczenie mogą mieć również czynniki psychologiczne, np. impulsywność, agresywność, zależność, trudności adaptacyjne. Zaburzenia psychiczne a uzależnienie >>

Terapia uzależnienia od alkoholu

mgr Maria Kaleńczuk 8 grudnia 2017

Uzależnieniem możemy nazwać zaburzenie zdrowia, stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego. Stan ten przejawia się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania tej substancji w celu uzyskania efektów jej działania lub uniknięcia przykrych objawów jej braku. Odnosząc opis uzależnienia do różnych czynności i zachowań o charakterze nałogowym, gdzie zależność i przymus >>

Picie o niskim stopniu ryzyka

7 grudnia 2017

Alkohol towarzyszy nam w różnych sytuacjach życiowych, wypijamy go w trakcie uroczystości rodzinnych, spotkań towarzyskich, w chwilach odpoczynku. Należy pamiętać jednak o tym, że warto korzystać z tej używki z umiarem, gdyż jest ona substancją psychoaktywną i może prowadzić do uzależnienia. Nadmierne picie alkoholu może powodować różnego rodzaju szkody zdrowotne oraz społeczne. Czy możemy mówić >>