Reportaż z konferencji „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację” z udziałem naszych specjalistów

13 lutego 2018

Sport i edukacja to aktywności, które w dużej mierze odciągają młodzież od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, a także od uzależnień związanych z Internetem. Właśnie temu poświęcona była konferencja “Profilaktyka uzależnień u dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”, zorganizowana 18 stycznia w Krakowie przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Skierowana była do >>