Test AUDIT dla specjalistów

Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test – Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, nie mające bezwzględnej wartości diagnostycznej. Jest pomocnym narzędziem w określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych (w tym uzależnienia od alkoholu) u osoby badanej.

Diagnozę zespołu uzależnienia od alkoholu można dokonać w oparciu o wywiad kliniczny, poprzez identyfikację objawów wg Klasyfikacji ICD-10.

Instrukcja:

 

1. Podaj płeć
2. Jak często twój pacjent pije napoje alkoholowe?
3. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija twój pacjent w dniu, w którym pije?
4. Jak często twój pacjent wypija 6 porcji alkoholu podczas jednego dnia?
5. Jak często twój pacjent w ostatnim roku nie mógł przerwać picia po jego rozpoczęciu?
6. Jak często twój pacjent w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił coś niewłaściwego, niegodnego z przyjętymi w normami postępowania?
7. Jak często twój pacjent w ostatnim roku potrzebował napić się alkoholu rano następnego dnia po „dużym piciu”, aby móc dojść do siebie?
8. Jak często twój pacjent w ostatnim roku miał poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
9. Jak często twój pacjent w ostatnim roku nie mógł przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?
10. Czy kiedykolwiek twój pacjent doznał lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Jego picia?
11. Czy ktoś z rodziny albo lekarz lub inny pracownik opieki zdrowotnej interesował się piciem twójego pacjentna albo sugerował jego ograniczenie?

Uwaga: Uwaga: w trakcie spotkania omów z pacjentem jego wątpliwości, zachęć, aby przemyślał możliwość ograniczenia picia alkoholu. Poinformuj o możliwości konsultacji specjalistycznej oraz programach leczenia skierowanych do osób szkodliwie używających alkoholu lub uzależnionych od niego. Poinformuj, że w trakcie leczenia pacjent będzie mógł wypracować bezpieczniejszy dla siebie wzorzec picia lub zdecydować się na całkowite odstawienia alkoholu nawet na krótki czas. Poinformuj pacjenta, że każdy okres abstynencji służy poprawie jego zdrowia i z punktu lekarskiego proponujesz takie zalecenie.

(Test AUDIT został opracowany przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, a w Polsce propagowany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Źródło: Babor T. F., de la Fuente R.J., Saunders J., Grant M.: Test rozpoznawania zaburzeń związanych z piciem alkoholu AUDIT, Publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1996.