Zastosowanie uważności w terapii uzależnień

Interwencje terapeutyczne oparte na uważności (mindfulness) znajdują coraz szersze zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Ostatnio podjęto badania dotyczące możliwości zastosowania uważności w terapii uzależnień. Idea uważności wywodzi się z tradycji buddyjskiej (zaadoptowanej do warunków kultury zachodniej) – doskonalenia umysłu poprzez praktykę medytacji. W szczególności, jak to ujmuje prof. Zindel Segal z Toronto, może pozwolić ona na rozwijanie „umiejętności celowego kierowania uwagi na chwilę obecną z otwartością i akceptacją rzeczy takimi jakimi są”. Umiejętność ta prawdopodobnie odgrywa istotną rolę w przypadku osób, które starają się zachować abstynencję, a znalazły się w sytuacji podwyższonego ryzyka nawrotu. Mogą one na przykład skorzystać z uważności, by zidentyfikować pojawienie się głodu substancji, doświadczyć i zaakceptować jego obecność, a następnie zadecydować o tym, by nie ulegać szkodliwym sposobom myślenia i reagowania prowadzącym do nawrotu.

Program zapobiegania nawrotom oparty na uważności (mindfulness based relapse prevention – MBRP) to rozwinięta w ostatnich latach metoda terapii, dedykowana leczeniu uzależnień, integrująca tradycyjne techniki zapobiegania nawrotom z praktykami medytacji uważności. Ich połączenie ma w założeniu pomagać w większym stopniu redukować ryzyko nawrotu, poprzez wsparcie pacjentów w okresie dyskomfortu psychologicznego, często poprzedzającego nawrót. Badacze przypuszczają, że na poziomie neurologicznym uważność redukuje aktywność w obszarach mózgu odpowiedzialnych za doznanie głodu substancji. Równocześnie stymuluje aktywność w obszarach odpowiedzialnych za zdolność do poznawczej samoregulacji zachowania.

Wprawdzie wstępne wyniki badań nie wykazują istotnej przewagi tej techniki nad uznanymi metodami terapii, jednak w celu zdefiniowania roli MBRP w terapii uzależnień wskazane są dalsze, lepiej zaprojektowane badania – najprawdopodobniej z bardziej swoistą kwalifikacją pacjentów.

 Opracował dr n. med. Grzegorz Mączka

Tagi: , , , , ,