Zastosowanie uważności w terapii uzależnień

16 kwietnia 2018

Interwencje terapeutyczne oparte na uważności (mindfulness) znajdują coraz szersze zastosowanie w leczeniu zaburzeń psychicznych. Ostatnio podjęto badania dotyczące możliwości zastosowania uważności w terapii uzależnień. Idea uważności wywodzi się z tradycji buddyjskiej (zaadoptowanej do warunków kultury zachodniej) – doskonalenia umysłu poprzez praktykę medytacji. W szczególności, jak to ujmuje prof. Zindel Segal z Toronto, może pozwolić ona >>