Konsultacje specjalisty psychoterapii uzależnień

Celem konsultacji jest:

  • rozpoznawanie potrzeb osoby zgłaszającej się do specjalisty (m. in. ograniczenie spożycia alkoholu lub abstynencja),
  • wzmacnianie motywacji do wprowadzania zmian w życiu (poprawa zdrowia, zmiana nawyków oraz stylu funkcjonowania),
  • opracowanie umowy terapeutycznej opisującej co będzie przedmiotem terapii,
  • ustalenie strategii pracy psychoterapeutycznej w wybranym programie.

 

Kierunki pracy psychoterapeutycznej:

  • ograniczenie picia alkoholu lub ustabilizowanie abstynencji,
  • opracowanie sposobów radzenia sobie z chęcią napicia się alkoholu,
  • praca terapeutyczna wokół radzenia sobie z napięciem i stresem,
  • praca terapeutyczna wokół rozwiązywania problemów osobistych oraz w relacji z innymi osobami.