Konsultacja diagnostyczno-motywacyjna

Dla osób pijących w sposób ryzykowny lub szkodliwy oraz dla osób uzależnionych

Konsultacja diagnostyczna ma na celu zapoznanie się z ogólną sytuacją życiową osoby zgłaszającej się na spotkanie oraz pogłębienie diagnozy związanej z ryzykownym i szkodliwym używaniem alkoholu oraz uzależnieniem od alkoholu. Analizowane są współistniejące problemy psychiczne oraz zdrowotne, które mogą w niekorzystny sposób wpływać na samopoczucie oraz funkcjonowanie psychospołeczne. W trakcie spotkania szczegółowo omawiany jest wzorzec picia alkoholu oraz aktualnie trudności jakich doświadcza osoba zgłaszająca się na konsultację. Rozmowa odbywa się w atmosferze szacunku oraz poszanowania indywidualnych potrzeb rozmówcy.

Konsultant po przeprowadzonej rozmowie jest pomocny w podjęciu decyzji, który z programów terapeutycznych, będzie najbardziej odpowiadał potrzebom zgłaszającej się osoby. Wspólnie określany jest cel leczenia oraz wstępny plan pracy terapeutycznej.

Wyboru można dokonać pomiędzy:

 

Dla członków rodzin osób uzależnionych

Konsultacja diagnostyczna ma na celu rozpoznanie aktualnej sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się na konsultację w związku z wystąpieniem problemów wynikających z nadmiernego używania alkoholu przez osobę im bliską. Rozpoznawane są aktualne problemy osobiste, zdrowotne i społeczne. Proponowany jest Program wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.