Grupa psychoedukacyjna dla osób nadmiernie pijących alkohol

Oddziaływania grupowe stanowią uzupełnienie psychoterapii indywidualnej i sprzyjają podniesieniu skuteczności leczenia uzależnienia.

Cel grupy psychoedukacyjnej

Celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat trudności wynikających z nadmiernego picia alkoholu, jego wpływu na zdrowie somatyczne oraz psychiczne. Omawiane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodziny, w której pojawia się problem uzależnienia.

Uczestnicy grupy mają możliwość zastanowienia się nad tym, w jaki sposób nadmierne picie alkoholu wpłynęło na ich życie, omawiają podobieństwa oraz różnice w codziennym funkcjonowaniu. Wypracowują w sobie motywację do zaprzestania używania alkoholu lub jego znacznego ograniczenia oraz rozważają wprowadzenie zmian zachowań i postaw na bardziej prozdrowotne.