Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W czasie czternastoletniej praktyki zawodowej pracowała między innymi w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Ośrodku Leczenia Narkomanów we Wrocławiu.

Prowadzi psychoterapię rozwojową i zaburzeń osobowości. Tworzy i realizuje programy terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych oraz zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Regularnie podnosi kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją kliniczną.