Doktor nauk medycznych, absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie. Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracuje w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, pełni całodobowe dyżury medyczne, a doświadczenie w pracy ambulatoryjnej zdobywa w poradni przyklinicznej Kliniki Psychiatrii  Szpitala Uniwersyteckiego i w poradni zdrowia psychicznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego CM UJ.

Konsultuje także w języku angielskim.

Prywatnie lubi spędzać czas z rodziną, zwłaszcza podróżując.