Baklofen w leczeniu uzależnienia od alkoholu

Baklofen jest lekiem, który jeszcze do niedawny był stosowany głównie jako środek rozluźniający mięśnie w chorobach neurologicznych, wiążących się ze spastycznością (zwiększonym napięciem mięśni). Aktualnie uważa się jednak, że jego działania nie ograniczają się jedynie do tego wskazania i potencjalnie mogą obejmować również redukcję lęku, zmniejszenie pozytywnych odczuć związanych z przyjmowaniem alkoholu oraz zmniejszanie głodu alkoholowego. Ostatnio, za sprawą Oliviera Ameisena, który udokumentował na swoim własnym przypadku skuteczność leku, lek ten budzi wiele nadziei.

Skuteczność Baklofenu

W chwili obecnej dane na temat skuteczności baklofenu są wciąż niedostateczne i niejednoznaczne. Najczęściej odnotowuje się redukcję nasilenia głodu alkoholowego, jednak wyniki badań w tym zakresie są sprzeczne. Liczba doniesień rośnie, jednak ostateczne efekty wciąż nie są dostatecznie potwierdzone.

Dawkowanie Baklofenu

Z uwagi na stosunkowo niewielką ilość dostępnych danych, nie opracowano jednolitego schematu dawkowania leku. W dotychczasowych badaniach baklofen stosowano w różnych dawkach – wahających się od stosunkowo niskich, do niekiedy znacznie przekraczających aktualnie dopuszczone dawki maksymalne (co jednak budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa terapii).

Działania niepożądane Baklofenu

Lek jest zwykle dość dobrze tolerowany w małych dawkach, jednak częstość działań niepożądanych rośnie wraz ze wzrostem dawką. Zwykle ich nasilenie zmniejsza się wraz z czasem stosowania leku. Najczęściej efekty uboczne obejmują: zaburzenia snu (senność w ciągu dnia, bezsenność w nocy), uczucie zmęczenia, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i pamięci, nudności, wymioty, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia nastroju. Istnieje również ryzyko zatrucia lekiem, szczególnie w przypadku stosowania dużych dawek i połączenia z alkoholem.

Również nagłe odstawienie leku może wiązać się z potencjalnie groźnymi działaniami niepożądanymi takimi jak zaburzenia świadomości czy napad drgawek.

Przeciwwskazania

Jednym z głównych przeciwskazań do zastosowania omawianej terapii jest brak motywacji do leczenia uzależnienia. W tym kontekście wymienia się też: nadwrażliwość i alergię na lek, chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, niewydolność nerek, obturacyjny bezdech senny. W przeprowadzonych dotychczas badaniach wyłączano również pacjentów ze współistniejącym innym rodzajem uzależnienia oraz pacjentów z podwójną diagnozą (współistniejącą z uzależnieniem poważną chorobą psychiczną).

 

Stosowanie Baklofenu

Baklofen nie jest zarejestrowany w Polsce jako lek do stosowania w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Dopuszczalne jest jego użycie poza wskazaniami rejestracyjnymi, w przypadku gdy standardowe formy leczenia okazały się nieskuteczne i spodziewana jest korzyść z leczenia.

Opracował lek. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz