Materiały dla pacjentów

Alkoholowy Zespół Abstynencyjny (AZA)

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 25 kwietnia 2018

Czym jest Alkoholowy Zespół Abstynencyjny? Alkoholowy zespół abstynencyjny (odstawienny) jest stanem, charakteryzującym się występowaniem zaburzeń somatycznych (dotyczących ciała) jak i psychicznych, występującym w wyniku spadku stężenia alkoholu w organizmie, w związku z przerwaniem lub ograniczeniem nadmiernego picia alkoholu. Występowanie zespołów odstawiennych lub tzw. „klinowanie” w celu jego uniknięcia, stanowią jeden z objawów uzależnienia. Czym nie >>

Ostre zatrucie alkoholem

mgr Magdalena Cieśluk-Toczek , dr n. med. Magdalena Dyduch , lek. med. Paweł Gałek , mgr Paula Golec , mgr Teresa Janus , mgr Maria Kaleńczuk , mgr Magdalena Kik , , dr hab. n. med. Marcin Siwek , lek. med. Barbara Smoła-Wiącek , lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz 25 kwietnia 2018

Alkohol ma działanie toksyczne dla organizmu. W przypadku jednorazowego spożycia niewielkich ilości tej substancji, szkodliwe efekty rzadko się ujawniają. Jednak po jej nadużyciu może wystąpić ostre zatrucie alkoholem, co jest związane z jego działaniem na ośrodkowy układ nerwowy. To jak dany człowiek zareaguje na spożywany alkohol jest kwestią indywidualną i zależy od wpływu wielu czynników. >>